Laatst bijgewerkt: 12 Juli 2019

Eurosupps, gevestigd aan Klaverblad 72, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eurosupps.nl
Klaverblad 72
06-21100774

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Eurosupps verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw browsergegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eurosupps.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eurosupps verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om de werking van de website te verbeteren
– Om de bezoekersaantallen van de website in kaart te brengen
– Om de bezoekerswensen in kaart te brengen

Geautomatiseerde besluitvorming

Eurosupps neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eurosupps) tussen zit. Eurosupps gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eurosupps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor verzenden en leveren producten 2 jaar

Eurosupps verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  • Noodzakelijke cookies en scripts zijn nodig om een functionele site te garanderen. We verzamelen hiermee geen informatie.
  • Voorkeurscookies helpen ons jouw voorkeuren op deze site op te slaan, denk hierbij aan talen, locaties of specifieke instellingen.
  • Statistische cookies helpen ons de bezoekersstromen in te zien, deze informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt.
  • Marketing cookies worden gebruikt om je ingesloten content van andere sites te tonen. Denk hierbij aan YouTube video's, Facebook share buttons, Twitter tweets. Deze cookies kunnen gebruikt worden om je gepersonaliseerde content aan te bieden.

Onze Cookies

Naam
Type
Cookie preferences
Noodzakelijk
Bewaartermijn: 1 jaar
Cookiepreferences

Your cookie preferences are saved in the following cookies and are neccesary to help us see what you allow in terms of cookies and scripts.

Cookie-preferences-submitted & Cookie-settings
Mailchimp
Noodzakelijk
Bewaartermijn: sessie

We maken gebruik van Mailchimp om u nieuwsbrieven te versturen.
Mits u via onze nieuwsbrief naar onze site navigeert kunnen de onderstaande cookies geplaatst worden. Deze cookies worden vervolgens gebruikt om te meten hoe vaak er op onze campagnes geklikt wordt.

 

mc_cid MailChimp campaign ID
mc_eid MailChimp email ID
mc_landing_site Page visitor entered your site on

 

Woocommerce Cookies
Noodzakelijk
Bewaartermijn: 2 jaren

Wij maken gebruik van Woocommerce om u producten aan te kunnen bieden, om onze webwinkel correct te laten functioneren maken we gebruik van de volgende cookies:

COOKIE NAME DURATION PURPOSE
woocommerce_cart_hash session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
woocommerce_items_in_cart session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
wp_woocommerce_session_ 2 days Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
woocommerce_recently_viewed session Powers the Recent Viewed Products widget.
store_notice[notice id] session Allows customers to dismiss the Store Notice.
Jetpack Analytics - Automattic
Noodzakelijk
Bewaartermijn: 2 jaren

Wij maken gebruik van Jetpack Cookies, specifieker maken wij gebruik van de volgende cookies met de volgende functionaliteiten:

tk_ai –  Slaat een willekeurig gegenereerde, anonieme ID op. Deze wordt alleen gebruikt in het beheerdersgebied en wordt gebruikt voor het bijhouden van algemene analyses.

tk_rl / tk_ro / tk_tc/ tk_ni / tk_ai / tk_qs  – Verzamelt gebruiksgegevens over hoe de diensten gebruikt worden, een collectie van interne meerwaarden om gebruikersactiviteiten inzichtelijk te maken en om onze dienst te verbeteren.

Voor meer informatie over hoe en welke gegevens Jetpack verzamelt kunt u kijken op de Cookie Policy pagina van Automattic : https://automattic.com/cookies/

Hotjar
Statistieken
Bewaartermijn: 2 jaren

We maken gebruik van Hotjar op onze website om kwalitatieve inzichten te generen over onze gebruiker en haar interactie met onze site. Deze gegevens worden volledig anoniem opgeslagen en kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren.

Hotjar kan hiervoor gebruik maken van volgende cookies:

Name Description Duration
_hjClosedSurveyInvites Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown. 365 days
_hjDonePolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in. 365 days
_hjMinimizedPolls Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days
_hjDoneTestersWidgets Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in. 365 days
_hjMinimizedTestersWidgets Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days
_hjIncludedInSample Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. 365 days
_hjShownFeedbackMessage This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show. 365 days
_hjid Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. 365 days

 

Voor meer informatie over hoe en waarom Hotjar deze gegevens verzamelt kijkt u hier:  https://www.hotjar.com/legal

Wilt u Hotjar uitschakelen op alleen deze site dan opent u de cookievoorkeuren ( u kunt ook hier klikken )  en deselecteert u statistieken.

Wilt u Hotjar uitschakelen voor uw gehele browser op alle websites dan kunt u hier uzelf instellen alszijnde ‘opted-out’ : https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Google Analytics
Statistieken
Bewaartermijn: 2 jaren
Google Analytics is a cookie used for analytical or statistical purposes with which we can see visitor flows and pageviews that our visitors make.

We use Google Analytics to gain insights in visitor flows, traffic flows and pageviews on our website. Google never processes your full IP-address and maintains your anonimity as much as possible. For example, we cant see what a individual visits on our website. Google can be asked to give third parties access to this data if required by law, or when third parties are allowed to process this information.

For more information about how Google Analytics uses cookies click here..

To see what settings Google uses in regard to (personalised) advertisements, click here.

Cookies:
_ga : expires after 2 years
_gat: expires after 2 minutes
_gid: expires after two days

Eurosupps gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurosupps en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eurosupps.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eurosupps wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurosupps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eurosupps.nl